Bởi {0}
logo
Shenzhen Xingmao Stationery Products Co., Ltd.
Nhà sản xuất tùy chỉnh
Sản Phẩm chính: Đánh dấu sơn acrylic, bút Sơn, Bút Đánh Dấu phấn, đánh dấu rỗng, đánh dấu vĩnh viễn
Thứ tự xếp hạng2 thời gian phản hồi nhanh trong Sơn nghệ thuật khácAnnual sales US $1,339,888Competitive OEM factoryYears in industry(11)ODM services available
Hiệu suất
4.7/5
HÀI LÒNG71 đánh giá
  • ≤2h
    Thời gian phản hồi trung bình
  • 99.3%
    Tỷ lệ giao hàng đúng hạn
  • US $820,000+
    {0} đơn hàng
Tùy chỉnh nhỏ
Tùy chỉnh theo sản phẩm mẫu
Kiểm tra viên QA/QC (3)
Kiểm tra nguyên liệu tại chỗ
RoHS
Xem tất cả năng lực đã xác minh ({capacitiesNum})